خانه / ۱۳۹۹ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۹

دسترسی به سامانه Adobe Connect جهت جلسه آنلاین دفاع–ویژه اساتید راهنما ، داور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

توضیحات بیشتر »

برنامه و دستوالعمل اجرایی برگزاری جلسات آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر »