یکشنبه , بهمن ۹ ۱۴۰۱
خانه / ۱۳۹۹ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۹

دریافت فیلمهای آموزشی استفاده از سامانه های آموزش الکترونیک موسسه

http://mjdkh.ac.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/

توضیحات بیشتر »

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی عمران– گرایش سازه – ورودی بهمن ۹۹-۰۰ برنامه کلاسی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک– بهمن ۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – ورودی بهمن ماه ۱۳۹۹

توضیحات بیشتر »