خانه / ۱۳۹۹ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۹

دسترسی به سامانه Adobe Connect جهت جلسه آنلاین دفاع–ویژه اساتید راهنما ، داور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

توضیحات بیشتر »

برنامه و دستوالعمل اجرایی برگزاری جلسات آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر »