خانه / ۱۴۰۰ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۴۰۰

مراحل انجام واحد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد– آموزشی-پژوهشی: از مرحله انتخاب استاد راهنما تا مرحله صدور گواهی موقت پایان دوره کارشناسی ارشد

فرآیند انجام واحد پایان نامه به شیوه آموزشی-پژوهشی-

توضیحات بیشتر »

اعلام اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ فاقد تمدید ترم در نیمسال دوم ۹۹-۰۰

وضعیت دانشجویان کارشناسی ارشد– ورودی ۹۷– عدم تمدید ترم در نیمسال دوم ۹۹-۰۰

توضیحات بیشتر »

دانشجویان کارشناسی ارشد– با وضعیت تحصیلی عدم تمدید نیمسال دوم ۹۹-۰۰

لیست-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-ورودی-۹۸-عدم-تمدید-ترم-۹۹-۰۰٫pdf

توضیحات بیشتر »