یکشنبه , بهمن ۹ ۱۴۰۱
خانه / معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

 • مدیر اداره تحصیلات تکمیلی
 • دکتر سید جواد حبیبی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی                                                                            
 • دکترای زبان و ادبیات انگلیسی                  
  تلفن ۰۶۱۳۳۳۴۵۳۷۲داخلی ۲۳۹
  Email: sjhabibi@yahoo.com
 • Seyed-Javad Habibi, PhD

Assistant Professor of English Literature

 • Director of The Faculty of Postgraduate Studies