خانه / گروه حسابداری

گروه حسابداری

اخبار و اطلاعیه ها

 

 • چارت های درسی
 • فرم های گروه
 • سامانه ها
 • تقویم آموزشی
 • معرفی گروه 

 

  در این قسمت می توانید فرم های گروه را دانلود نمایید.|

فرم کارآموزی 

 به زودی..    
معرفی گروه |

درباره گروه آموزشی حسابداری:

گروه حسابداری موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه در سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری نیز دانشجو پذیرفت و تاکنون در هر نیمسال تحصیلی در دو مقطع پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

 • کارشناسی پیوسته حسابداری
 • کارشناسی ناپیوسته حسابداری

مدیر گروه حسابداری:

نام و نام خانوادگی: الهام آبشیرینی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی: e.abshirini@mjdkh.ac.ir

کارشناس آموزشی گروه حسابداری:

نام و نام خانوادگی : سیده راضیه اشرفیان

شماره اتاق : ۳۱۹

شماره تلفن داخلی: ۲۵۷

پست الکترونیکی گروه آموزشی حسابداری:      Goroh.acc93@gmail.com

اعضای هیات علمی:

۱) الهام آبشیرینی

۲) زهرا قانون

 

رزومه اعضای هیات علمی:

 • نام و نام خانوادگی : الهام آبشیرینی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه حسابداری
 • پست الکترونیک سازمانی:abshirini@mjdkh.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، رتبه­ی اول دوره و دانشجوی استعداد درخشان
 • کارشناسی ارشد: حسابداری ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، رتبه­ی سوم دوره

مقالات:

 • “بررسی رابطه­ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود” ، دکتر ناصر پرتوی، الهام آب­شیرینی، چاپ در نشریه­ی علمی-پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره­ی ۱۷، بهار۱۳۹۲
 • “حسابرسی اجتماعی”، الهام آب­شیرینی، ارائه در سومین کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، دانشگاه شیراز، آبان ماه ۹۵
 • “نقش اطلاعات حسابداری در توسعه­ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه”، الهام آب­شیرینی، ارائه در سومین کنفرانس جهانی مدیریت ،اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، دانشگاه شیراز، آبان ماه ۹۵

 

سوابق علمی و اجرایی:

 • عضو هیات علمی موسسه­ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سال ۹۱
 • مدیر گروه حسابداری موسسه­ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از مردادماه ۹۵
 • عضو شورای آموزشی موسسه­ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • عضو شورای تخصصی گروه حسابداری موسسه­ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 

 

 • نام و نام خانوادگی : زهرا قانون
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر واحد نظارت و ارزیابی موسسه جهاددانشگاهی
 • پست الکترونیک سازمانی: ghanoon@mjdkh.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، نفر دوم دوره
 • کارشناسی ارشد: حسابداری ، دانشگاه الزهرا(س) تهران، نفر اول دوره

مقالات:

 • “مسئوليت اجتماعي سازمان ها” ، دکتر محسن خوش طینت، زهرا قانون، چاپ در نشریه حسابدار شماره ۱۷۵، سال ۸۵
 • ” حسابرسي دولتي و ارزیابي اجرایي” زهرا قانون، ارائه در کنفرانس بين المللي مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی سال ۹۴
 • ” بررسي نقش فرهنگ بر موفقيت سيستم های اطلاعاتي حسابداری” دکتر مهناز ملانظری، زهرا قانون، ارائه در دومين همایش سراسری دانشجویان حسابداری سال ۸۶
 • ” مدل سازی تجارت الکترونيکي و اهميت آن در کسب و کار اینترنتي” زهرا قانون ، ارائه در همایش سراسری مباحث کليدی در علوم مدیریت و حسابداری سال ۹۴
 • ” بررسي ارتباط ميان نوع فرهنگ حاکم بر سازمان با استراتژی پياده سازی سيستم های اطلاعاتي حسابداری” زهرا قانون، ارائه در دومين کنگره بين المللي علوم رفتاری سال ۹۴
 • تاثیر دخالت دولت بر اقتصاد” ،زهرا قانون، ارائه در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ، آذر۹۵
 • “اهمیت ایجاد انگیزه در منابع انسانی” ، زهرا قانون، ارائه در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ، آذر۹۵
 • “تاثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه بازاریابی” ، زهرا قانون، ارائه در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ، آذر۹۵

 

سوابق علمی و اجرایی:

 • عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • مدیر نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • دیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان۹۵-۹۴
 • عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • عضو شورای تخصصی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی جذب مدرسان حق التدریس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان